Historie

Historien


Primo 1960’erne: Skovridder Sten Bjerke fremkommer med ønsket om at sikre SV-siden  af Tystrup-Bavelse-søerne mod truende sommerhusudstykning. Det bliver en bekostelig fredning, dog manglede Hørhavenæsset i fredningen. Naturparken blev udnævnt ved en båltale på Bavnen på Hørhaven næsset.


1966: Et selskab under Københavns Zoo køber Kongskilde Møllegård og Frederikskildegården, for at dyr fra Zoo kan komme på græs/rekration.


1974: Naturstyrelsen køber de to gårde. Statens areal i naturparken er ca. 390 ha.


1978: Friluftsrådet overtager forpagtningen af Møllegårdens bygninger.


22/11-1982: Dronning Margrethe indvier ”Den selvejende institution Kongskilde Friluftsgård” som natur- og formidlingscenter for området.


Ultimo 2009: Friluftsrådet trækker sig ud af bestyrelses-arbejdet for naturafdelingen.


Maj 2011: ”Støtteforeningen for Kongskilde Friluftsgård og Tystrup-Bavelse Naturpark” stiftes bl.a. for at støtte den økonomisk trængte naturafdeling på Kongskilde Friluftsgård. (Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård).


Primo 2012: Kongskilde Friluftsgård etableres som ”Outdoor Gateway” (et virksomhedsdrevet service- og informationspunkt for friluftsliv og turisme) drevet af ”Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Aps.”, som har overtaget forpagtningen af vandrehjem mm.  En naturvejleder ansættes af Driftsselskabet i juni 2014.


2013: Den sidste del af området omkring T-B-søerne, Hørhaven, fredes.


2013/2014: Støtteforeningen ændrer formålsparagraf og navn (til ”Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark på grund af de ændrede driftsforhold på Kongskilde Friluftsgård og den nedlagte naturafdeling, et kommercielt  driftsselskab og ingen særskilt naturafdeling. Nu er Støtteforeningen en forening, som arbejder for naturparken og som generelt støtter alle, der arbejde for naturen i naturparken.


2014: 50-års jubilæum. Støtteforeningen udbyder adskillige lokale og 2 udenlandske ekskursioner samt foredrag om Tystrup-Bavelse Naturparks natur.


Skt. Hans aften 2014: Højdepunktet i jubilæumsåret, hvor Støtteforeningen i samarbejde med ”Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård” arrangerer Skt.Hans aften med båltaler af Sorø´s borgmester Gert Jørgensen og seniorrådgiver, biolog og naturparkekspert Claus Helweg Ovesen fra Roskilde Universitets Center.