Formål

Støtteforeningens formål er:


 


at skabe rammer og indsamle information om en naturpark i Tystrup-Bavelse sø-området og få dannet de fysiske rammer for denne.


at skabe rammer for beskyttelse og benyttelse af Tystrup-Bavelse Naturpark (erhverv, landbrugsdrift, kultur, natur, sundhed og motion).


at skabe bred lokal opbakning om naturpark-området, med henblik på et bæredygtigt naturrigt område med både erhverv, turisme, natur og kultur.