Forside

 

Generalforsamling 2018

 

Tystrup-Bavelse Naturpark´ Støtteforeningen

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

Afholdes på Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 34, Lynge-Eskildstrup, 4180 Sorø

Søndag den 18.marts 2018 kl. 14.00

Alle interesserede er velkommen til generalforsamlingen, men har kun stemmeret som medlem og med betalt kontingent.

Der vil blive en mindre rundvisning i det nye Naturcenter inden Generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetæller.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for året 2017 v. kassereren.

5. Fastsættelse af kontingent. Forslag uændret 125 kr./år

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen. Kim Simonsen og Helle Permin Talbot er på valg. Der har i 2017 været 5

medlemmer i bestyrelsen – der kan i flg vedtægterne være op til 7 medlemmer.

Forslag til yderligere bestyrelsesmedlemmer modtages.

Nuværende bestyrelse: Gitte Torp Olsen (formand), Benth Micho Lange (næstformand/

sekretær), Anne Hjelm Jensen (kasserer), Kim Simonsen og Helle Permin Talbot

8. Valg af 2 suppleanter – p.t. ingen

9. Valg af revisorer. Nuværende revisor er Anne Wrist Sørensen.

10.Det kommende arbejde med Mærkningsordning af naturparken

11.Evt

 

Forslag til dagsorden skal være formanden Gitte Olsen, gittetorpolsen@icloud.com i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse – senest 3.marts 2018

 

Støtteforeningen er vært ved kaffe, the og kage.

 

 

Naturpark Tystrup-Bavelse

 

Denne hjemmeside udgives af Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark.

Formålet er at oplyse om naturparkens mange værdier og om naturparken, siden den blev udnævnt i 1964.

 

 

Støtteforeningen for Kongskilde Friluftsgård og Tystrup-Bavelse Naturpark, senere Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark blev oprettet den 5.maj 2011.

 

Formålet med Støtteforeningen er at fremme interessen, kendskabet til og brugen af naturparken, samt arbejde for at få certificeret Tystrup-Bavelse Naturpark, som officielt blev udnævnt af daværende kulturminister Julius Bomholt i 1964. Certtificering er Mærkningsording under Friluftsrådet (Danmarks Naturparker)

 

 

SEJLADS MED PRIVATE FARTØJER

Støtteforeningen står også for udstedelse af Gæstenummerplader til private fartøjer for Sorø, Ringsted og Næstved kommuner, som ønsker at sejle på Susåen mellem Vetterslev og Næstved inkl. Tystrup-Bavelse søerne.

 

 

NUMMERPLADER TIL GÆSTEKANOER/KAJAKKER PÅ SUSÅ OG TYSTRUP-BAVELSE SØ.

Gæstenummerplader til sejlads på Susåen skal fra 17.juli 2015 bestilles via Benth Micho Lange (Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark)

Pladerne koster 100. Kr pr.stk. og gælder i op til 4 dage.

 

Du kan bestille nummerplader på mobil 20673717 (mellem 08-18 (SMS)) eller på mail benth.micho@gmail.com.

 

Når du har bestilt og betalt, sendes nummerpladen med almindelig post, (leveringstid 5 til 8 hverdage). Ønskes den fremsendt som Q-post (fremme 1 til 2 dage) tillægges porto. Der kan også aftales levering på startsted på startdag eller til udlevering hos Broby og Suså Kanoudlejning ved Næsbybro.

 

Tystrup-Bavelse sø (Foto: Jørgen Tybrind, Naturafdelingen, 2008)